Information and Communication Technologies
 Uw mandje is leeg
Show basket
Kies land
Prijzen in
BTW

PRIVACYVERKLARING

nl.backoffice.be respecteert en beschermt uw privacy. Onze websites zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen nl.backoffice.be kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geÔdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met nl.backoffice.be.

Het statement met betrekking tot privacy en persoonlijke informatie die u online verstrekt beslaat vijf hoofdgebieden: kennisgeving, keuze, nauwkeurigheid en toegang, veiligheid en toezicht.

Kennisgeving

nl.backoffice.be verstrekt deze Online Privacy Statement om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door nl.backoffice.be inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is beschikbaar op onze homepage en via de webpagina's van nl.backoffice.be, van de dochterondernemingen van nl.backoffice.be en van de filialen van nl.backoffice.be.

Om welke informatie vragen wij?

Op sommige nl.backoffice.be-websites kunt u producten of diensten bestellen, aanvragen doen, en materialen bestellen. Het type informatie dat we op deze pagina's inwinnen is naam, contactpersoon, verrekeningsinformatie, transactie en credit card-informatie. U bepaalt zelf welke persoonlijke en zakelijke contactinformatie u invoert.

Teneinde onze verdere communicatie te optimaliseren en onze producten en diensten (waaronder registratie) te blijven verbeteren, vragen wij mogelijk tevens naar uw persoonlijke en beroepsmatige interessen, demografische gegevens, ervaringen met onze producten en communicatievoorkeuren.

Op sommige webpagina's wordt gebruikgemaakt van cookies, waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd.

Wat doen wij met deze informatie?
nl.backoffice.be gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden.De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.Credit card-nummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden.
Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen voor marktonderzoek of om u informatie te verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u niet wenst mee te werken aan marktonderzoek of geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven. Wij houden ons ook aan lokale wettelijke bepalingen en zullen u, waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld eerst om toestemming vragen alvorens contact met u op te nemen. Op onze site zijn de gegevens die u hebt aangeleverd of waarvan u hebt aangegeven dat deze gepubliceerd mogen worden beschikbaar voor u.
Met wie delen wij deze informatie?
nl.backoffice.be zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of huren. Tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk vereist is, zullen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met onze afdelingen en/of zakenpartners die in naam van nl.backoffice.be handelen voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze afdelingen en/of zakenpartners, inclusief die in de Verenigde Staten en/of andere landen, hanteren hetzelfde privacybeleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.
Keus
nl.backoffice.be zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals hierboven is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten en u de keus te geven. Zoals gezegd, krijgt u ook de gelegenheid het aan te geven als u geen marketingmateriaal wenst te ontvangen en we zullen alles in het werk stellen om aan uw wensen tegemoet te komen. Landelijke wetten en beleidsvoeringen worden gerespecteerd als deze verschillen van die in de Verenigde Staten.
Accuraatheid & Toegang
nl.backoffice.be streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. Wij zullen u toegang verschaffen tot uw gegevens, en ons uiterste best doen om u online toegang te verschaffen tot uw registratiegegevens, zodat u deze gegevens kunt weergeven, bijwerken, of corrigeren op de site waar u de gegevens hebt ingevoerd. Ten einde uw privacy en veiligheid te beschermen controleren wij uw identiteit voordat u toegang verkrijgt tot deze informatie of voordat u correcties kunt invoeren.Als u toegang wilt verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, keert u terug naar de webpagina waar u deze informatie hebt ingevoerd en volgt u de aanwijzingen op deze pagina. Bepaalde gebieden van websites zijn wellicht alleen toegankelijk door een wachtwoord of persoonlijke gegevens op te geven.
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u de nl.backoffice.be site. nl.backoffice.be heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door nl.backoffice.be bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.
Veiligheid
nl.backoffice.be doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft nl.backoffice.be fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld credit card-gegevens.
Supervisie
Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacy-beleid, verzoeken wij u dit weer te geven op het Web-formulier, waarbij u "Privacy" als onderwerpcategorie selecteert.
Hoe nl.backoffice.be gebruikmaakt van cookies
Een cookie is een stukje tekst waarin u wordt gevraagd om op de vaste schijf van uw computer geplaatst te worden. Als u toestemt, wordt de tekst in een klein bestand geplaatst door de browser. Het doel van een cookie is om nl.backoffice.be te helpen het verkeer op internet te analyseren of om nl.backoffice.be te laten weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Met behulp van cookies kan er door webtoepassingen op u als individu worden gereageerd. Door de informatie over uw voorkeuren te verzamelen en op te slaan, kan het cookie zich aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieŽn. Als u bijvoorbeeld een elektronische winkel bezoekt, vereenvoudigt een cookie het winkelen door u toe te staan dingen in een winkelwagentje te stoppen. Het winkelwagentje zelf is niet de cookie; deze is op uw vaste schijf geplaatst en houdt uw wagentje en tegelijkertijd andere wagentjes in gebruik in de gaten.
nl.backoffice.be gebruikt verkeersregistratie-cookies om te bepalen welke pagina's worden bezocht en welke niet. Met behulp van deze cookies kunnen wij gegevens over webpaginaverkeer verzamelen en analyseren, en de pagina's verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de klant. nl.backoffice.be gebruikt deze informatie in het bovenstaande geval alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens worden verwijderd. Dit geldt voor de meeste ondersteuningspagina's en forums. Het weigeren van een verkeersregistratie-cookie betekent niet dat u een van deze sites niet kunt gebruiken.
Bij een aantal nl.backoffice.be-websites wordt gebruikgemaakt van tijdelijke cookies om de navigatie op internet voor de klant aangenamer te maken, en worden unieke ID-codes van de bezoekers van een bepaalde website-sessie opgespoord. Voorbeelden zijn de Shop. Dit cookie informeert ons alleen dat een eerdere bezoeker weer terug is gekeerd. Als u een cookie weigert, kunt u de site nog anoniem gebruiken.
Globaal gezien helpen cookies ons uw site bruikbaarder te maken door ons een overzicht te geven van wat werkt en wat niet met een analyse van het siteverkeer. Het accepteren van een cookie verschaft nl.backoffice.be uitsluitend toegang tot de gegevens die u met ons hebt besloten te delen, en op geen enkele wijze tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. Deze handelswijze wordt consistent doorgevoerd. Wij weten dat veel mensen bedenkingen hebben over cookies, maar na met vele klanten te hebben gesproken zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voor zowel u als voor ons veel profijt te behalen valt uit het op de juiste wijze toepassen van cookies. Wij hechten waarde aan de relatie die wij met onze klanten onderhouden, en respecteren de privacy van onze klant. Het personeel van nl.backoffice.be doet het uiterste om de web-ervaring te optimaliseren en persoonlijke gegevens en activiteiten nog beter te beveiligen.
U kunt de instellingen van de webbrowser (Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator) zo aanpassen dat u wordt gewaarschuwd als er een aanvraag is voor het plaatsen van een cookie of dat alle cookies worden geweigerd.De bestanden die cookies bevatten kunnen worden verwijderd; deze bestanden zijn opgeslagen als een onderdeel van de webbrowser.